Det var mycket och titta på i Norrköplng men nästan för varmt! Bl.a. en fin utställning om Titanic.